Báo chí

LỊCH TRÌNH DIỄN CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU TẠI VIETNAM MOTOR SHOW 2022


Để tiện cho người xem triển lãm theo dõi và sắp xếp thời gian. Dưới đây sẽ là lịch show diễn của 12 booth tại triển lãm.


Nhận thông tin triển lãm