Đăng ký

Đăng ký Tham dự hội thảo

Thông tin Hội thảo

Chủ đề: Giới thiệu Giải pháp Công nghệ Xanh Giảm Phát thải Bảo vệ Môi trường
Thời gian: 14h00 – 17h00, ngày 27/10/2022
Địa điểm: Phòng họp Sunflower, tầng 3, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM
Nhận thông tin triển lãm