Đăng ký

Đăng ký Tham gia trưng bày

Các đơn vị sản xuất phụ tùng và ngành công nghiệp phụ trợ có mong muốn đăng ký tham gia triển lãm Vietnam Motor Show 2022.
Nhận thông tin triển lãm