Triển lãm

VAMA

HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT Ô TÔ VIỆT NAM (VAMA)

 
 
Thành lập vào ngày 03 tháng 8 năm 2000, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tác tự nguyện của các nhà sản xuất
 

VIVA

CÁC NHÀ NHẬP KHẨU Ô TÔ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM (VIVA)

 
 
Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện bởi những nhà nhập khẩu ô tô chính hãng được cấp ...
 
Nhận thông tin triển lãm