Văn hóa đi xe ô tô tại Việt Nam

Văn hóa đi xe ô tô tại Việt Nam

Hội thảo chính thức trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Motor Show 2017 – VIMS 2017), tổ chức bởi Các nhà Nhập khẩu Ô tô Chính hãng (VIVA) và liên danh CIS – Le Bros với chủ đề “Văn hoá đi xe Ô tô ...
Hội thảo Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam: 3 vấn đề thiết thực của giao thông Việt Nam

Hội thảo Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam: 3 vấn đề thiết thực của giao thông Việt Nam

Hội thảo Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Vietnam International Motor Show 2017 bàn về 3 vấn đề thiết thực của giao thông Việt Nam hiện nay.
[VIMS 2017] Văn hoá đi xe Ô tô tại Việt Nam - Chung tay đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng

[VIMS 2017] Văn hoá đi xe Ô tô tại Việt Nam - Chung tay đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng

Hội thảo chính thức trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Motor Show 2017 – VIMS 2017), tổ chức bởi Các nhà Nhập khẩu Ô tô Chính hãng (VIVA) và liên danh CIS – Le Bros với chủ đề “Văn hoá đi xe Ô tô ...
Hội thảo ‘Văn hóa đi xe ô tô tại Việt Nam’: Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Hội thảo ‘Văn hóa đi xe ô tô tại Việt Nam’: Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Chiều 26/10/2017, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Motor Show 2017 – VIMS 2017), hội thảo chủ đề “Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam” đã chính thức diễn ra.
Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam - Chung tay đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng

Văn hoá đi xe ô tô tại Việt Nam - Chung tay đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng

Những vấn đề cót lõi trong văn hoá tham gia giao thông nói chung và văn hoá lái xe ô tô nói riêng, đồng thời các giải pháp góp phần cải thiện tình hình tham gia giao thông đã được bàn luận tại “Văn hoá đi xe Ô tô tại Việt ...
Văn hóa đi ô tô cần 30 năm để xây dựng?

Văn hóa đi ô tô cần 30 năm để xây dựng?

Ngày 26/10 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017, tại hội thảo “Văn hóa đi ô tô tại Việt Nam” các đại biểu đã thảo luận nhằm lý giải nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cho việc tuyên truyền nâng cao ý thức lái ...