Trong Vietnam Motor Show 2018, góc điểm nhấn của Chevrolet có gì đặc biệt?

13:35 | 27/10/2018